Žádost o výdej mapových podkladů sítí a zařízení ve správě společnosti pro účely vypracování PDVýdej mapových podkladů (sítí a zařízení) ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Výstupem služby jsou dokumenty v elektronické podobě (PDF, CSV, DGN atd.). Je možné využít i tištěnou formu doručení těchto dokumentů, vyjma DGN, DWG a SHP. Ty budou poskytovány výhradně elektronicky. V návaznosti na způsob doručení, počet a umístění prvků mohou být některé výstupy služby zpoplatněny.

Pokračovat

Žádost o vyjádření k dodané PD ve vztahu ke spravovanému zařízení


Vyjádření k předložené projektové dokumentaci, pro potřeby stavebních řízení, ve vztahu k sítím, zařízením veřejného a slavnostního osvětlení, stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Výstupem služby jsou dokumenty v elektronické podobě (PDF) připravené k vytištění, případně k osobnímu odběru. V návaznosti na způsob doručení mohou být některé výstupy služby zpoplatněny.

Pokračovat

Žádost o export dat ÚAP

Výdej dat pro ÚAP (územně analytické podklady). Výstupem je souborová geodatabáze, případně datový soubor s vektorovou prostorovou informací (SHP, GDB). Obsahem těchto dat jsou sítě a zařízení ve správě či majetku společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům z řad obcí s rozšířenou působností (ORP). Na základě přihlášení daného žadatele jsou generována data v příslušné oblasti (ORPu).

Nemáte opravnění

Žádost o využití zařízení veřejného osvětlení


Instalace, nebo připojení zařízení žadatele na zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Podmínkou poskytnutí služby je přesná lokalizace místa pro instalaci nebo připojení, tvorba mapového podkladu a vložení katalogových listů včetně popisu zařízení. Služba je dostupná pouze registrovaným uživatelům. Výstupem služby je vydané stanovisko a technické podmínky. V návaznosti na počet využitého zařízení a množství žádostí mohou být některé výstupy služby zpoplatněny.

Pokračovat